• Yakıt Filtreleri

  Yakıt sisteminde herhangi bir tıkanıklığa ve hasara sebebiyet verilmemesi için yakıtın çok iyi filtrelenmesi gerekir. Kötü filtrasyon, motor performansının düşmesi, yakıt tüketiminin artması, motoru çalıştırmada aksaklıklar ve motor ömrünün azalması gibi sorunlara sebep olur. Yakıt filtreleri, yakıt sistemlerinde ve motorlarda çok tehlikeli olan katı parçacıklardan yakıtın temizlenmesini sağlarlar.
  Yakıt pompası, karbüratör, ve enjeksiyonlu motorlar, yakıtta olan yabancı parçacıklara karşı çok duyarlıdırlar. Bir litre yakıtta en fazla bir milimetreye kadar yabancı parçacıklar olabilir. Otomobillerin yakıt sistemlerine monte edilen filtreler, motorun verimliliğini artıracak ve motorda olan parçaların ömrünün uzamasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu filtrelerin görevi katı parçacıkların yanı sıra, su, parafin ve organik maddelerin kalıntılarını da (yakıta karışan suda yaşayan bakterileri) temizlemektir. Yakıt filtrelerin verimliliği kullanılan yakıtın kalitesine ve motorun genel durumuna (aşınmasına) bağlıdır. Karbüratörlü motorlardaki yakıt filtreleri 8 mikrometre çapına kadar olan parçacıkları % 99 temizleyebilmektedir. Enjeksiyonlu motorlarda ise bu oran 2-3 mikrometre çapına kadar düşebilmektedir.
  Yakıt filtrelerinde kullanılan kağıdın gözenek büyüklüğü diğer filtrelere göre daha düşüktür. Bunun sebebi yakıt vizkositesinin yüksek olması ve yakıtın çok iyi filtrelenme ihtiyacıdır. Eğer kağıdın gözenek büyüklüğü gerekenden büyük olursa, çok küçük zerreli yabancı parçalar filtrelenmeyecek ve bu da yakıt sisteminde tıkanıklık veya başka bir hasara sebebiyet verecektir.

  Filtreleme elemanının motor yakıt ihtiyacını karşılayabilecek filtreleme alanına sahip olması gerekir. Bu da filtre elemanının tasarımı esnasında motor spesifik değerlerinin dikkate alınması ile sağlanır. Kullanıldığı motora göre ; yine bazı yakıt filtrelerinde kirlilik sensörü montajı ve su tahliyesi için tahliye tapası bulunmaktadır.Yakıt filtrelerinde by-pass sistemi ve geri dönüş sistemine ihtiyaç duyulmadığı için kullanılmaz.

  Yakıtın büyük oranda temizlenebilmesi ve filtre ömrünün uzaması çok aşamalı filtrelerle mümkün olabilmektedir. Yakıt sistemlerinde silindirlere giden tüm yakıt akarak filtrelerden geçtiği için temizlenir. Motorun deposundan yola çıkan yakıt en azından bir filtreden geçmektedir ama bazen bu filtrelerin üçe kadar çıktığı da olabilir.

  Rafinerilerdeki yakıt doldurma,boşaltma ve nakliye sırasında kirlenir.Motorun verimini artırmak ve istenilen güçte çalışmasını sağlamak için yakıtın filtre edilmesi çok önemlidir.Filtrenin uzun süre değiştirilmediği durumlarda hem yakıt yeteri kadar süzülmeyecek, hem de motora yeterli yakıt gitmeyecektir. Bu da motordaki vuruntuların en büyük sebebidir..